Język/language:
 • Polski
 • English
 • Zasoby

  DRiS jest częścią grupy kapitałowej, której w której skład wchodzą profesjonalne podmioty, specjalizujące się w usługach umożliwiających optymalne prowadzenie procesów restrukturyzacyjnych i likwidacyjnych.

  W przypadku zaistnienia zapotrzebowania na specjalistyczne usługi konieczne do skutecznego przeprowadzenia postępowania, zasoby te będą znajdować się w dyspozycji prowadzącego postępowanie upadłościowe.

   

  Do grupy kapitałowej należą podmioty:

  Malinowscy i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni. Spółka Partnerska – kancelaria prawna wyspecjalizowana w dziedzinie Prawa Upadłościowego i Naprawczego, a także w procesie windykacji sądowej i egzekucyjnej; www.wmalinowski.pl.

  MW Management & Claims Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – podmiot specjalizujący się w usługach doradztwa i konsultingu w zakresie szeroko rozumianego wspomagania biznesu – optymalizacja wszelkich procesów biznesowych, pozyskiwanie finansowania, a także skuteczne zarządzanie należnościami połączone z ich efektywną windykacją; www.mwmc.pl.

  MW Finance & Accountancy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – profesjonalne biuro księgowo-rachunkowe, ze szczególną specjalizacją obsługi rachunkowej podmiotów w trakcie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych; www.mwfa.pl

  Spółka ponadto współpracuje z firmą MONOLIT – grupą rzeczoznawców oraz biegłych sądowych z różnych dziedzin techniki, wykonującą opracowania dla organów wymiaru sprawiedliwości, egzekucyjnych administracyjnych, banków i przedsiębiorstw. Oferuje ona wyceny (środków technicznych, maszyn, urządzeń, pojazdów), opinie i ekspertyzy a także doradztwo techniczne, w tym badania rynku i analizy cenowe.

  Spółka posiada własne zaplecze kancelaryjne: sekretariat zapewniający stały i profesjonalny kontakt z wierzycielami oraz Sądem, sale konferencyjne do spotkań, archiwum oraz lokal do magazynowania majątku oraz dokumentów.

  W oparciu o te zasoby, jesteśmy w stanie sprawnie prowadzić duże i skomplikowane postępowania upadłościowe. Możemy zaoferować komplementarne i konkurencyjne kosztowo usługi w zakresie przeprowadzenia podmiotu przez układ lub postępowanie likwidacyjne, obejmujące w szczególności doradztwo prawno-finansowe, controlling, prowadzenie ksiąg rachunkowych, wycenę majątku, czy również wynajem biur, archiwizację i przechowywanie dokumentacji.